MASIGNCLEAN101

Malatya'da Yaşanan Depremler Tarihçesi

Malatya'da Yaşanan Depremler TarihçesiMALATYA İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

Malatya ve yakın dolayında geçmişte olan ve gelecekte oluşacak depremlere neden olan DAF (Doğu Anadolu Fayı)'nın uzanımları ve bu uzanımların lokasyonları

Ek-1 deki Malatya İli Afet Risk haritasında  gösterilmektedir.

Bunlar Hazar-Sincik, Çelikhan-Gölbaşı ve Sürgü Faylarıdır. DAF zonu Doğu Anadolu da Karlıova’dan(Bingöl) başlamış olan ve 580 km uzunluğu boyunca Antakya ‘ya doğru uzanan 4-25 km genişlikte olan bir deformasyon kuşağıdır. Yaklaşık 2 milyon yıldır hareket etmiş olduğu bilinen sol yanal atımlı Daf’ın bugüne dek 15 km lik yanal öteleme yapmış olduğu doğrusu, fayın senelik kayma hızının 7,9 mm/yıl olduğu tespit edilmiştir. Karlıova –Antakya arasında Daf belirgin sol yanal atımlı 7 ana segmentten oluşur.
Karlıova- Antakya içinde DAF zonunun her bir depremde kırılması beklenen belirgin bölümleri(segment) şunlardır:


  •   1-Karlıova-Bingöl Fayı; 65 km
  •   2-Bingöl-Palu yükselim alanı
  •   3-Palu-Hazar Fayı; 50 km
  •   4-Hazar-Sincik Fayı; 85km
  •   5-Çelikhan-Gölbaşı Fayı; 50 km
  •   6-Gölbaşı-Türkoğlu Fayı; 90 km
  •   7-Türkoğlu-Antakya Fayı; 145 km


 DAF süresince bu segmentlerde büyüklüğü 6.7 ile 7.8 içinde değişen biroldukça deprem gelişmiş ve ağır hasarlara neden olmuştur.

Depremin Oluş zamanı, Depremin Büyüklüğü ve Açıklamalar

27 Mart 1875 Gölcük Depremi : 

M>7.0 : Hazar(Gölcük) Gölünün güneyindeki köylerde etkili olduğu belirtilen depremle ilgili can kaybı dışında başka kayıt yoktur. Gölün Tigris Vadisine boşaldığı bölümün 4 m yükseldiği ve eski vadiye doğru aşırı su akışı olduğu belirtilmektedir.

02 Mart 1893 Çelikhan Depremi : 

M>7.0 : Malatya’nın güneyindeki 220 km uzunluğunda ve 120 km genişliğindeki bir alanda, Kubeli, Behevni, Hun-i Monayır, Akçadağ, Karakiahta ve Mirdis yerleşim alanları etkilenmiştir. Akçadağ Bölgesindeki 11740 evden 2179 ev tamamen yıkılmış, 1345 ev oturulamaz hale gelmiş ve 2195 ev hasar görmüştür. Depremde oluşan can kaybı 885, yaralı sayısı 164 dür. Malatya ile Pütürge arasındaki dağ köylerinde 7000 evden 5100 ü tamamen, 30000 sözü geçen Malatya da ise bazı evler yıkılarak 3000 can kaybı olmuştur.

04 Aralık 1905 Şiro Çayı Depremi:  

M=6.8 : Pütürge ile Sürgü arasındaki dağ köylerinde can kaybı(500) ve ağır hasar oluşarak, Kozluk, Abdülharap, Güzhane, Erkenek Kasabaları tamamen yıkılmıştır. Ana şoku az sayıda, ancak oldukça şiddetli artçı  şoklar(M=5.5)izlemiştir.

14.06.1964 Malatya Depremi:  

M=6 : Ölü sayısı 8, hasarlı konut sayısı 678

05.05.1986 Sürgü Depremi : 

M=5.8 : Ölü sayısı 3, hasarlı konut sayısı 842

06.06..1986 Sürgü Depremi :

 M=5.8 : Ölü sayısı 1, hasarlı konut sayısı 1174

13.07.2003 Pütürge-Doğanyol Depremi:  

 M=5.4 : Can kaybı yok, hasarlı konut sayısı 400

26.11.2005 Pütürge-Doğanyol Depremi :

 M=5.2 : Can kaybı yok, ağır hasarlı konut sayısı 597, işyeri 2, ahır 134

Malatya Deprem Tarihçesi


            Tarihsel deprem kayıtları, DAF’ın farklı bölümleri üzerinde son 100 senedir büyük yıkıcı depremlerin gelişmediğini, dolayısıyla fay zonunun gelecekte olacak yıkıcı depremlerin riski altında bulunduğunu göstermektedir.
           Ülkemizdeki en büyük diri faylardan önde gelen DAF’ın Hazar-Sincik bölümüne Doğanyol İlçesi Gökçe Beldesi ortalama 4 km mesafede bulunmaktadır. Malatya yerleşim alanı ise İl sınırları içinden geçen yukarıda ifade edilen segmentlerine 36 km uzaklıktadır.
            İlimiz 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye deprem Bölgeleri Haritasına göre Merkez 1. Aşama deprem bölgesi sınırları içerisinde yer almıştır.

Reklam 970x90