MASIGNCLEAN101

Fay Ve Fay Hattı Nedir - Nasıl Oluşur

Fay Ve Fay Hattı Nedir - Nasıl OluşurFay Ve Fay Hattı Nedir - Nasıl Oluşur


Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler süre süre ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan “fay” adını verdiğimiz zayıf bölgeler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir vakit içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete “deprem” (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da “artçı depremler” (artçı şoklar) denir.

Yer altında, iki bloğu birbirinden ayıran bir bölgedir. 
Uzunluğu santimetrelerle de ölçülebilir, binlerce kilometre de olabilir. 
Depremlerin büyük çoğunluğu, aslen bir çatlak olan bu fay hattının sağ ve sol tarafında kalan blokların, belirli periyodlarla hareket ederek yer değiştirmesinden meydana gelir. 

Fayların çeşitleri var mı? 

Faylar çoğu zaman hareket yönlerine nazaran isimlendirilirler. 
Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara istikamet atımlı fay denir. 
Fayın oluşturduğu iki ayrı bloğun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilir ki; bunlar sağ yada sol yönlü doğrultulu atımlı faylara bir örnektir. 
Düşey hareketlerle meydana gelen faylara da eğim atımlı fay denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düşey hareket bulunabilir. 


Deprem esnasında fay hattında ne olur ? 

Deprem, fay hattı üzerinde meydana gelir. Aslında bir çatlak olan bu hattın sağ ve sol tarafında kalan blokların belirli yönlere doğru kaymaya başlamasıyla, çatlak genişler.


 Türkiye'deki fay hatları nedir? 

1-) Kuzey Anadolu Fay Hattı: Batıda Saroz Körfezi’nden başlaya Varto’ya kadar uzanır Bu hatta sık sık büyük depremler meydana gelir 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri bunların en yakın ve en büyüklerindendir. 
2-) Doğu Anadolu Fay hattı: Doğuda, Antakya-Kahraman Maraş oluğundan Varto’ya kadar uzanır Burada şimal Anadolu Fay Hattı ile birleşir Burada da şiddetli depremler olmuştur. 
3-)Batı Anadolu Faylar Kuşağı: Saruhan -Menteşe Masifi gerilmelere uğraması sonucu, Batı Anadolu’da kırıklı yapının yaygın olduğu, çoğununda düşey atımlı faylarla Horst ve graben dizileri oluşmuştur. 


Ülkemizde Son 510 Yılda Yaşanan En Büyük Depremler Adlı Konumuzu İncelemenizi Tavsiye Ederiz.


Yorumlar İçin Tıklayın 1 Yorum Var:

Reklam 970x90