MASIGNCLEAN101

Deprem İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 
Deprem İle İlgili Sık Sorulan Sorular

  Dünyada kaydedilen magnitüdü en büyük zelzele     hangisidir?


1900'den bu yana kaydedilen magnitüdü en büyük zelzele, 22 mayıs 1960'ta şili'de olmuştur. 5000 fert yaşamını yitirmiştir.(magnitüd 9.5 mw).

Yeryüzünde minimum sallanan kıta hangisidir?


Depremi en az olan kıta antartika'dır.

Magnitüd ve şiddet arasındaki fark nedir?


Magnitüd depremin kaynağından açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Depremin magnitüdü nedir?


Depremin magnitüdü, belli bir süre diliminde kaydedilen sismogram üzerindeki deprem dalgalarının genliğinin logaritması olarak tanımlanır.

Depremin siddeti nedir?


Depremin yeryüzündeki etkileri depremin şiddeti olarak tanımlanır. Şiddetin ölçüsü, insanoğluın deprem esnasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması, toplam hasar şeklinde çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak yapılır. Şiddeti tanımlamak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı değiştirilmiş mercalli şiddet ölçeğidir (modified mercalli- mm ıntensity scale). Bu ölçek, romen rakamları ile belirlenen 12 düzeyden oluşur.Hiçbir matematiksel temeli olmayıp tümü ile gözlemsel bilgilere dayanır.

Richter ölçeği nerede satılır?


Satılmaz. Richter ölçeği bir alet değildir, depremin magnitüdünü tanımlayan matematiksel bir formüldür.

Artçı deprem (aftershock) nedir?


Ana depremi izleyen daha ufak sarsıntılar dizisidir.

Artçı Depremler (aftershocklar) Ne Dadar Süre İle Devam Eder?


            Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da...

Fay Nedir?


Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey süresince kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine gore göreceli olarak yer değiştirmesidir. (ıngilizce'si "fault")

Şimal Anadolu Fay Hattı (kaf) Nedir?


Doğu'da karlıova ile batı'da mudurnu vadisi içinde doğu-batı doğrultusunda bir yay benzer biçimde uzanır. Dünyanın en etken ve en önemli kırık hatları içinde yer alan kuzey anadolu fay zonunun uzunluğu ortalama 1200 km'dir, genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişmiş olur.

Deprem olan her yerde fay var mıdır?


Eğer yoksa bile yeni bir tane oluşmuştur.

P ve s dalgası nedir?


P dalgası: kayıtçılara ilk ulaşan zelzele dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 1.5 ile 8 km/sn arasında değişmiş olur. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusundadır (boyuna dalga).Yıkım tesiri düşüktür.

S dalgası: kayıtçılara ikincil olarak yüceşan deprem dalgasıdır. Hızı p dalgası hızının yüzde 60'ile yüzde 70'i içinde değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik yahut çaprazdır (enine dalga). Yıkım tesiri yüksektir.

Sıvı tesiri (liquefaction) nedir?


Kum-kil şeklinde gevşek malzemeden oluşan katmanların deprem esnasında sıvıların çalkalanmasına benzer bir özellik göstermesidir.

Aletle deprem ölçümü ilk kez ne süre yapılmıştır?


İlk sismoskop ms 132 senesinde çinli filozof chang heng tarafınca buluş edilmiştir.Bu aygıt ayaklı bir çiçeklik üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun ayağı üzerine yerleştirilmiş 8 tane kurbağadan doğar. Kurbağaların açık olan ağızları ejderhalara doğru dönüktür.Deprem sırasında ejderlerden bazıları ağızlarındaki bilyeyi kurbağaların ağzına düşürür. Hangi ejderin bilyesi düşmüşse sarsıntının doğrultusu o yöndedir. Aletin kendi bulunmuş olduğu yerde hissedilemeyen yaklaşık 750 km. Uzaklıklardaki depremleri algılayabildiği söylenmektedir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun içinde ne tür bir düzenek olduğu bilinmemektedir.

Deprem  nerelerde OLUŞUR?


Zelzele herhangi yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer özellikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesimler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana dönem oluşturur.

1. Dönem (pasifik zelzele kuşağı): şili'den kuzeye doğru güney ABD kıyıları, orta ABD, meksika, abd'nin batı kıyıları ve alaska'nın güneyinden aleutian adaları, japonya, filipinler, yeni gine, güney pasifik adaları ve yeni zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %81'i bu dönem üzerinde okyanusu'na ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin % 17'si bu kuşakta kaynaklanır. Gerçekleşir.

2. Dönem (alpine): endonezya'dan (java-sumatra) başlayıp himalayalar ve akdeniz üzerinden atlantik kıyılarına kadar uzanır.

3. Kuşak (atlantik): bu kuşak atlantik okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (atlantik okyanus sırtı) boyunca uzanır.


Reklam 970x90