MASIGNCLEAN101

Deprem Su Buharından Mı Oluşuyor?

< İddia Ve Konu : Mehmet Coşkun'dan Alıntıdır. >


Deprem Su Buharından Mı Oluşuyor?Deprem Buhardan Mı Oluşuyor?
Deprem Su Buharından Mı Oluşuyor?

  BUGÜNE KADAR DÜNYADA DEPREM HAKKINDAKİ BİLGİLERİN HEPSİ YANLIŞTIR. BURADA ŞU SİSTEM UYGULANMIŞTIR.

1-Depremlerin neden olduğu ve nasıl durdurulacağı aşağıda ilmi olarak açıklanmıştır.
2-Bu açıklamaların dışında açıklanması gereken sorular varsa izleyiciler soracak bizde ilmi olarak cevabını vereceğiz.
3-Böylece depremlerin neden olduğu ve nasıl durdurulacağı net olarak açıklığa kavuşturulacaktır.
4-Sorulan sorular ve cevapları tarih sırasına göre yukarıdan aşağı doğru sıralanmıştır.
SAYIN ZİYARETÇİLERDEN RİCAM.
1-Siteyi baştan sona kadar okuyunuz ve anlaşılmayan bir konu varsa mutlaka sorunuz.
2-Yabancı dil bilen ziyaretçiler lutfen bildiğiniz dilin memleketlerine bu bilgiyi iletiniz.
    Böylece insalığı deprem felaketinden kurtaran zincirin bir halkasıda siz olursunuz.
---------------------

1.YANLIŞ

--------
Bugün deprem şöyle tarif ediliyor.
-Yerkabuğu içindeki KIRILMALAR nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına
'' DEPREM`` denir. (Kaynak: Afet İşleri Gm. Deprem Araştırma Daire Başkanlığı )
İŞTE YANLIŞ OLDUĞUNUN BİLİMSEL İSBATI
Fay hatları aşağıdaki 3 durumdan biri olabilir.
Deprem Teorisi

a)-EĞER FAY HATLARI 1.DURUMDA OLSAYDI:

Depremler yanlız fay hatlarının ağzında olur başka hiçbir yerde deprem  veya artçı deprem olmazdı.
b)-EĞER FAY HATLARI 2. DURUMDA OLSAYDI:
Depremler veya artçı depremler sadece B şehrinin bulunduğu tarafta olur C şehrinin bulunduğu tarafta hiçbir deprem veya artçı deprem olmazdı.

c)- EĞER FAY HATLARI 3. DURUMDA OLSAYDI:

b şıkkının tersi olurdu.Yani depremler veya artçı depremler sadece C şehrinin bulunduğu tarafta olur B şehrinin bulunduğu tarafta hiçbir deprem veya artçı olmazdı.Halbuki her depremi ve artçı depremlerini incelediğinizde fay hattının iki tarafındada olduğu görülecektir.
2. YANLIŞ

Fay hatlarında kırılma diye birşey sözkonusu değildir.

Bre kardeşim adama sorarlar Dünyanın yaşı enaz 5.- milyar  sene diyiyorsunuz. bu 5.- milyar senede kırıla kırıla bitmedimi. Sonra bu timsah dişlerimiki her kırıldığında tekrar çıksın.
3. YANLIŞ

Dalma çıkma diye birşey sözkonusu değildir.

Dünyanın üstü katı, yerine göre km.lerce aşağıda sıvı (mağma) durumdadır.km.lerce derinlikte bir katı karşı taraftaki km.lerce derinlikteki bir katınınaltına nasıl girer,bunun mantıkla bağdaşır bir tarafı varmıdır.

4. YANLIŞ.

Fay hatlarında her sene 2-3 .-cm. çıkıntı (yukarı aşağı - sağa sola) oluyor diye bütün kitaplar yazıyor.
Bre kardeşim bu doğru olsaydı kuzey anadolu fay hattında  70-80 senede 2.- metrenin üzerinde bir çıkıntı (yukarı aşağı - sağa sola ) olması gerekirdi.
ALLAH (C.C.) AŞKINA  Zonguldak-Samsun-Ordu- Trabzon-Giresun da yaşayanlar siz bu hattan Ankara ve paralelindeki şehirlere devamlı gidip geliyorsunuz , karayollarında böyle yükseltiler hiç gördünüzmü.

5- YANLIŞ.

Şidiye kadar söylendiği gibi depremler
 yalnız fay hattı yüzeyinde olsaydı bütün artcı depremlerin bir ip gibi aynı doğru üzerinde sıralanması gerekmezmiydi.ALLAH (CC) aşkına dünyada böyle bir deprem gören varmı.
Bu kadar yeter sanıyorum.Dahasıda var.
Bugüne kadar dünyada deprem hakkında bilinenlerin hepsi yanlıştır diyiyorum, şu bilgi doğrudur diyen varsa bana yazsın burada yanlış olduğunu ispatlayayım.

HODRİ MEYDAN
ÖNEMLİ NOT

Bu siteyi ziyaret eden herkese tavsiyem,bir yerde deprem olduğu zaman oraya gidin ve mümkünse bir kayaya yoksa toprağa kulağınızı dayayın ve artcı depremler sırasında yerden gelen sesleri dinleyin ne dediğimi ve depremlerin nasıl olduğunu  çok net olarak anlayacaksınız.

Coşkun Deprem TeorisiBu Yazımız Mehmet Coşkun 'dan Alıntıdır.

SICAKLIK
1-  Lav sıcaklığı 1800.-c°  ölçülmüştür.(Sabah-Gelişim hachette     ansiklopedi-c.12-s.4408)

2- Bazalt 1050.-c°  de erir.3- Yeryüzeyinin 30.-m. Altından sonra yer altı ısısı hissedilmeye başlanır.(İhsan Ketin-Genel Jeoloji-s.157)4- Yer sıcaklığı 100.-m. de 1 c°  ile  10 c°  arasında değişir.(Gn.Jeo.s.158.)

5- Japon araştırmacıların bazılarına göre mağmadan çıkan gazlar kayaların arasına girip zorlamaktadır.(Gn.Jeo.s.478)

6- Her 33.-m.de ısı 1 c°  artmaktadır.Bu yerin 15-20.-km. derinliğine kadar geçerlidir.(İsmet Gedik-Genel Jeoloji-s.50)


SU BUHARI1-       100 c° de bir atmosfere eşit olan suyun doyma basıncı 374 c° de 218 atmosfere çıkar.(Sabah Meydan Larousse Cilt.3-S.441)
2-        Su buhar haline geçince sıvı haldekinin 1700 katına çıkar. (Sabah Meydan Larousse Cilt.3-S.441)
3-        Bir atmosfer basıncı = 1/033-kg-cm² (Meydan Larousse Cilt.3-S.441)
4-       Su 1200 c° ye kadar kararlı bir bileşiktir. Bu sıcaklıktan sonra ısıl ayrışması başlar. Isıl ayrışma = Bir daha eski haline yani su şekline dönmez. (Gelişim Hachette Ansiklopedisi Cilt11-S.3851)
5-       Suyun yeraltındaki görevlerinden biri- ortamda su taşıyıcılığı görevi yapar. (Halil Baş- Metomarfik Kayaçlar-S.6)

BUHAR BASINCI TABLOSU


        BASINÇ
ISI (c°)     (kg./cm² )               ISI          BASINÇ  
      100---       --1.0332         
      120            2.0245           
      140           3.6848           
      160            6.3023            680           9887.17
      180            10.225            700         12658
      200            15.857            720         16199
      220            23.659            740         20734
      240            34.140            760         26540
      260            47.866            780         33972
      280            65.457            800         43484
      300            87.611            820         55659  
      320           115.12             840         71244
      340           148.96             860         91193
 360 --------190.42             880       116727
 380---------243.73             900       149410
 400---------311.98             920       191245
 420            399.34             940       244794
440             511.15             960       313336
460             654.28             980       401071
480            837.48            1000       513371
500          1071.97            1020       657115
520          1372.12            1040       841107
540          1756.31            1060     1076617
560          2248.08            1080     1378070             
580          2877.55             1100    1763930     
600         3683.26              1120    2257830
620         4714.58              1140    2890023
640         6034.65              1160    3699230
660         7724.35               1200    6060818
    
190.42-----360 c°  ---(Tablodan gerçek değer)
148.96-----340  c°  ---(Tablodan gerçek değer)

 41.46

41.46/148.96=0,27.83~ 0.28

Bu demektirki buhar basıncı her 20.-c°  artışta %28 yükseliyor.
( gerçek değerler bunun çok üstündedir.biz en azını alarak  yukarıdaki tabloyu hazırladık. 380.-c° ye kadar olan değerler deney sonucu alınmış gerçek değerlerdir.-(Fabrika tasarımcılığı kimya mühendisliği-s.497)

TAŞLAR(KAYAÇLAR)1-  Çakıltaşı,kumtaşı gibi iri ve ince taneli  kayaçlarda ortalama
     %20 gibi bir gözeneklilik bulunur.(İsmet Gedik. Genel
      Jeoloji.S.31)

2  -  BASINCA KARŞI DİRENÇ:
    
Yumuşak kalkerler 200-500.-kg./cm.2, sert kalkerler 1000-1500.-kg./cm.2, granit ve benzerleri 1500-2000.-kg./cm.2 basınca dayanabilirler. 


ÇEKMEYE KARŞI DİRENÇ:

Taşların çekmeye karşı direnci basınç direncine nazaran çok düşüktür. Kalkerlerde 3-5.-kg./cm.2, Grelerde (kumtaşı) 9-27.-kg./cm.2, Granit ve benzerleri 44-91.-kg./cm.2 çekmeye dayanabilirler.(Ali Uykutlu-Taşlar-s.13)


DEPREMLER


1-  Depremler, önce hafif bir sarsıntı ve yer içerisinden gelme top    seslerini andıran gürültülerle başlar, sarsıntı birden şiddetlenir, en yüksek mertebeye çıkar ve en çok hasar yaptıktan sonra yeniden yavaşlar bir süre hafif  sarsıntılar şeklinde devam eder ve sonunda duyulmaz olur.(İhsan Ketin-Genel Jeoloji-s.478)

2 -Büyük bir depremden sonra ayni şiddette diğer bir deprem vukua gelmemekte .(İ. Ketin-G.Jeo.s.491)

3- Depremlerin çoğunluğunun odakları 10 ila 30 km. arasındaki derinliklerdedir.(İ.Ketin-G.Jeo.-s.491)

4- Deprem odağı matamatik anlamda bir nokta değil, belirli büyüklüğü olan bir alandır.(sahadır.) (İ.Ketin-G.Jeo.-s.492)

5- Sibirya-Kanada-iç Afrika-brezilya gibi eski çekirdek masifler üzerinde hemen hemen hiçbir deprem duyulmaz.(İ.Ketin-G.Jeo.-s.493)

6 -1955 Lizbon depremi-sarsıntı 6-7 dakika sürmüş, 1897  Assam depremi  30-100 cm. büyüklüğünde granit bloku 2.5 .-m. Havaya sıçratmıştır.(İ.Ketin-G.Jeo.-s.495)

7- Yerkabuğu kalınlığı kıtalarda ortalama 35.-km.  okyonuslarda 10.-km.  yüksek dağlık bölgelerde 65.-km.(İ.Ketin-G.Jeo.-s.498)

)-  TAŞLARIN PATLAMASI


%10 Boşluğu olan 100.100.-cm. alanı olan bir taşı ele alalım.

100.100=10 000.-cm.2-------%10 nu-----1000.-cm.2

                                      ------%90 nı------9000.-cm.2

9000.3=27000.-kg.(Kalkerin çekme direnci )

9000.91=819 000.-kg.(Granit ve benzerlerinin çekme direnci)

27000/1000=27.-kg/cm.2--------240 C

819000/1000=819.-kg./cm.2----680 C

Demekki serbes buhar plaka ve diğer sebeplerle gittiği zaman  taşlar 240 ile 680 Carasında (engeç) patlamaktadır.
İşte depremlerinde artçı depremlerinde  marş dinoması bu patlamalardır.Deprem olan bir yere gidin-bir artçı deprem olduğu zaman (Bu patlanın sesi sarsıntıdan sonra gelir) hemen kulağınızı  bir kayaya veya yoksa toprağa dayayın bu patlamaları net olarak duyabilirsiniz.


1)-  SU BUHARININ GÜCÜ


1200.-c°  DEKİ GÜCÜ

G=6 060 818,60.-kg./cm.2 (tablodan)

0,01.0,O1.X.2000=6060818,60------X=303,04093.-km.

0,01.0,01.X.2500=6060818,60-------X=242,43274.-km.

Demekki  1200 c°  deki bir su buharı 242.-km. ile 303.-km. arasında bir kaya blokunu kaldırabiliyor (gerçek değerler bunun çok çok üstündedir),öyleyse lav sıcaklığı                  1800 c°olduğuna göre yanardağların ve plaka hareketlerininde hareketi su buharı etkisiyle olmaktadır.

2)-  1.km. DERİNLİKTEKİ DEPREM


100000.0,01.0,01.20000=20 000.-kg.--------720 c°

100000.0,01.0,01.2500=25 000.-kg.----------760 c°
3)-  5.-km. DERİNLİKTEKİ DEPREM


500000.0,01.0,01.2000=100 000.-kg.--------860 C

500000.0,01.0,01.2500=125 000.-kg.--------900 C

Demekki 1.-km.derinlikte  üzerindeki kaya kütlesinin yoğunluğuna göre bir depremin meydana gelebilmesi için su buharının ısısı  720 ile 760.-C olması gerekir.Sonuç
Bilhassa levhaların birleşim yerlerinden, faylardan ve çatlaklardan giren yer altı suları , yer altı mağaralarında toplanmakta yerin merkezine doğru inmektedir.

Sular 100 C  yi buldukları zaman buharlaşarak geri dönmektedir.
Buhar olarak her tarafa dağılmaktadır.

Levhalar,faylar ve çatlaklar kayaların genleşmesinden veya levha basıncından dolayı kapanmaktadır.

Buharın ısısı devamlı yükseldiğinden dolayı ısı enaz 700.-C ye geldiği zaman kaya bloklarını kaldırmaya başlamaktadır.

Buhar levha basıncının kalkmasından veya bir yol bulup çıkmasından dolayı ısı ve basınç düşer.

Isı 480.-C den aşağıya indiği zaman mağaranın tabanı patlar ve DEPREM OLUR.

En büyük mağara en büyük bloku kaldırdığından ve ilk patlama en büyük mağarada olacağından en büyük deprem ilk önce olur.

YAPILACAK  İŞLER


1-          Enaz derinliği 1.-km. olmak üzere önce  yerleşim yerlerinin ortalarına ve kenarlarına sondaj kuyuları açmak,buhar basıncını ve ısısını kontrol altına alarak depremlerin şiddetini zarar vermeyecek seviyeye düşürmek.
2-          Buhar basıncı ve ısısı düşmeye başladıktan çok sonra deprem olacağından halkı uyarmak ve ilk depremden sonra bu uyarıyı kaldırmak.
3-          Bugün Türkiyede kullanılan betonerme statik hesapları  yetersizdir,derhal düzeltilmeli ve bütün Türkiyede aynı betonarme statik hesapları kullanılmalıdır.

-------------------

BÜYÜK DEPREMLER

Fay hattı ve çatlaklardan sular girerek önce Mağara-A, yı doldurur, sonra sırasıyla
  Mağara-B ve Mağara-C, yi doldurur.
Mağara-C, den taşan sular magmaya doğru akar.
Magmaya doğru akan sular 100 C0, yi bulduğu zaman buharlaşmaya başlar ve geri döner.
Tam bu sıralarda levha basıncı meydana gelip fay hatları ve çatlaklar kapanır.
Sular buharlaşmaya devam eder.
Y bölgesindeki kayaç delikleri kapanarak % 100doluluk oranında kapalı bir kap haline gelir.

Buhar ısısının yükselmeye devam etmesiyle X bölgesi kayaç blokları yukarı doğru kalkar.
Levha basıncı kalkar.

Levha basıncının kalkmasıyla buhar basıncı fay hattını ve çatlakları açar.
Buhar basıncı + Y bölgesi kayaç direnci < Y bölgesi su buharı basıncına dönüştüğü zaman Y bölgesi patlar.
Y bölgesinin patlamasından sonra X bölgesi düşer.
İşte en büyük depremin nedeni bu sarsıntıdır .

.KÜÇÜK DEPREMLER

-----------
1. Büyük depremlerde anlatılan 1., 2. ve 3. maddelerin koşulları aynen geçerlidir.
2. Fay hatları ve çatlaklar buhar ısısı nedeniyle genleşerek kapanır.
3. Büyük depremlerde anlatılan 5., 6. ve 7. maddelerin koşulları aynen
geçerlidir.
4. Buhar basıncının devam etmesiyle bazı blokları açarak buhar basıncının düşmesine sebep olur.
5. Büyük depremlerde anlatılan 10. ve 11. maddelerin koşulları aynen geçerlidir.
6. İşte buhar basıncının az olmasından dolayı X bölgesi az kalktığı için depremin şiddeti de az olur.
---------------------------------------------------------
Önemli Not: X bölgesi bloklarının düşmesi ne kadar birbirine yakın zamanda olursa depremin şiddeti de o kadar büyük olur.
=========================================================

SONUÇ OLARAK DEPREM NEDEN OLUR  DENİRSE CEVAP: SU BUHARINDAN  OLUR.

=========================================================
DEPREM NASIL DURDURULUR? 1. Depremler olmasaydı Dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı.
2. Depremlerin durdurulmaması gerektiğine göre depremin şiddetinin düşürülmesi gerekmektedir.
3. Depremin şiddetinin düşürülmesi istenen bölgenin çeşitli yerlerinden sondajlar açılır
 ve büyük deprem olacak bir durum varsa bir sefere mahsus şiddeti düşürülmüş deprem yapılır, büyük deprem koşulları yoksa kontrol altında tutulur ve büyük depremlere izin verilmez.
4. Türkiye, nin her yeri şiddetli deprem olmaya uygundur.
5. Türkiyede bugüne kadar yapılan ve bugünde yapılan bütün binaların statik  hesaplarıyanlıştır. Şöyleki hiç biri depremde binaların yıkılmasına karşı yüzde yüz emniyetli değildir.
Bu sebepten Yeni yapılacak binaların statik hesapları yeniden belirlenmeli ve yeni koşullara göre yapılmalıdır.Yorumlar İçin Tıklayın 5 Yorum Var:

 1. Deprem sonrasında minarellerden altın olduğu söyleniyor. Bu konuda bir makaleniz varmı acaba ?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba ilgili konu paylaşılmıştır. Bilgiye erişmek için arama kutusuna " Depem Sonrası Altın Oluşumu " Yazabilirsiniz.

   Sil
 2. Paylaşım için çok teşekkürler. Aslında mantıklı bir durum. Özellikle de Türkiye'de bu sene yaşanan depremler genelde aşırı yağmurlardan sonra oldu. Hepimiz isteriz depremlerin olmamasını fakat dünyanın kendi düzeninde var olmayı sürdürmesi için depremler de maalesef şart.

  YanıtlayınSil
 3. Gerçekten bilgilendirici bir yazı olmuş çok teşekkür ediyorum ayrıca deprem sonrası altın oluşumu yazınızı da okuyacağım ilk defa duydum böyle bir şeyi.

  YanıtlayınSil

Reklam 970x90